Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website www.ikdraagjemee.be. De gebruiker van de website dient zich op de hoogte te stellen van onderstaande disclaimer. Het gebruik en kennisnemen van deze site impliceert dat u akkoord gaat met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De op de website gepubliceerde algemene informatie is bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De informatie is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Er worden grote inspanningen geleverd opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de verstrekte informatie. Indien deze informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op (of via) de site niet beschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Als u opmerkt dat gegevens niet meer actueel zijn, laat het ons dan gerust weten.

Werkgroep Verder kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening op deze website. De beslissingen die de gebruiker neemt op basis van de aangeleverde informatie, blijven steeds onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren via de info@werkgroepverder.be

Beschikbaarheid

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder waarschuwing of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ikdraagjemee.be spant zich in om deze website en de hulpverlening zo veel mogelijk beschikbaar te stellen. Zelfmoord1813 en Werkgroep Verder kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website en/of de hulpverlening of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website en/of de hulpverlening. Werkgroep Verder kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, de hulpverlening of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Werkgroep Verder, onderdeel van Zelfmoord 1813

Zelfmoord1813 is een initiatief van de Vlaamse Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin. Het doel van deze portaalsite is het aanbieden van één toegangspoort waarbij zowel mensen in crisismomenten voor zichzelf, voor familie of derden, of als nabestaanden terecht kunnen voor telefonische hulp of hulp via e-mail of chat via het onderdeel Zelfmoordlijn 1813. Ook hulpverleners, journalisten, studenten of andere personen met vragen omtrent zelfdoding of de preventie van zelfdoding kunnen terecht op Zelfmoord1813.be.

Zelfmoord1813 wordt inhoudelijk beheerd en gecoördineerd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. Alle informatie op Zelfmoord1813 wordt aangeboden vanuit een samenwerking met alle relevante organisaties in Vlaanderen die zich primair richten op de preventie van zelfdoding en die elk een jarenlange specifieke expertise hebben.

Veiligheid internet

Voor online communicatie gebruiken wij een veilige computer die is uitgerust met een up-to-date virusscanner. Verder is de veiligheid natuurlijk afhankelijk van hoe jij je computer hebt beveiligd. De betrouwbaarheid en de veiligheid van de chatcontacten worden gewaarborgd doordat de chatapplicatie zich binnen een "secure" omgeving bevindt.

Privacy-verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Uw internetbrowser bewaart op uw pc een geschiedenis van de websites die u bezoekt. Wil u niet dat uw browser een bezoek aan onze website bewaard, dan moet u die instelling van uw browser uitschakelen en/of uw browsergeschiedenis leegmaken.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waarvan zij afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. Deze informatie kan gebruikt worden bij de wetenschappelijk onderzoek en de kwaliteitsbevordering. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Het gebruik van Google Analytics en Cookies

Men maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om de statistieken van het bezoek aan de site inzichtelijk te maken. Dit wordt alleen gedaan als hulpmiddel om een betere dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Het gebruik van Analytics betekent dat op de pc van een bezoeker van de website een cookie geplaatst wordt. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Werkgroep Verder of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Werkgroep Verder en Zelfmoord1813. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door genoemde organisaties. 

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of webpagina's van derden of verwijzen daar onrechtstreeks naar. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best om ieder contact goed te laten verlopen. Indien u toch een klacht hebt, kunt u deze bekend maken via de contactpagina. Klachten specfiek met betrekking tot Werkgroep Verder  kan u direct melden bij info@werkgroepverder.be

Misbruik van onze diensten

Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst.

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige website of dienstverlening op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.